สถาบันการเงินที่มีนัยสำคัญต่อระบบการเงินโลก (G-SIBs) ตอนที่ 2

จากบทความฉบับที่แล้วที่พูดถึงสถาบันการเงินที่มีนัยสำคัญต่อระบบการเงินโลก (Global Systemically Important Banks หรือ G-SIBs) ว่ามีลักษณะอย่างไร และจะมีการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้นจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ทั่วไปอย่างไร ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอนำเสนอรายชื่อสถาบันการเงินที่จัดอยู่ในกลุ่ม G-SIBs

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ (Financial Stability Board: FSB) ได้ประกาศรายชื่อสถาบันการเงินที่จัดอยู่ในกลุ่ม G-SIBs จำนวน 30 แห่ง ทั่วโลก ประกอบด้วย สถาบันการเงินในทวีปอเมริกา จำนวน 10 แห่ง ในยุโรป จำนวน 13 แห่ง และในเอเชีย จำนวน 7 แห่ง