แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 966 รายการ

ชื่อเรื่อง
วิธีจัดหา
ประเภทประกาศ
วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดแทนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีจัดหา

E-Bidding

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

11 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีจัดหา

E-Bidding

ประเภทประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

10 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีจัดหา

E-Bidding

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

9 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างDPA Contact Center 1158 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีจัดหา

E-Bidding

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

5 เม.ย. 2567
จ้างลงประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก - ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

4 เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศราคากลาง

3 เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาระบบปกปิดข้อมูล (Data Masking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศราคากลาง

2 เม.ย. 2567
จ้างกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22 มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

21 มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

20 มี.ค. 2567
จ้างกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศราคากลาง

20 มี.ค. 2567
จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet Sim Card) สำหรับอนุกรรมการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

19 มี.ค. 2567