ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
กระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
3
เงินฝากสะสมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
4
ออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
5
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 1,000,000,000 - 1,999,999,999
เงินฝากออมทรัพย์
6
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 2,000,000,000 - 2,999,999,999
เงินฝากออมทรัพย์
7
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 3,000,000,000 และมากกว่า
เงินฝากออมทรัพย์
8
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 500,000,000 - 999,999,999
เงินฝากออมทรัพย์
9
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ - 1 เดือน
เงินฝากประจำ
10
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
11
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 1 เดือน - 2 เดือน
เงินฝากประจำ
12
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 12 เดือน - 24 เดือน
เงินฝากประจำ
13
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 2 เดือน - 3 เดือน
เงินฝากประจำ
14
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 24 เดือน - 36 เดือน
เงินฝากประจำ
15
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน
เงินฝากประจำ
16
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 36 เดือน - 48 เดือน
เงินฝากประจำ
17
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน
เงินฝากประจำ
18
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากไม่เกิน 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
19
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 1 เดือน ถึง 2 เดือน
เงินฝากประจำ
20
เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมากกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 2 สัปดาห์
เงินฝากประจำ