ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

ที่อยู่

ชั้น 8-10 อาคารคิว เฮ้าส์ Q House Lumpini ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
กระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
ออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 1,000,000,000 - 1,999,999,999
เงินฝากออมทรัพย์
4
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 2,000,000,000 - 2,999,999,999
เงินฝากออมทรัพย์
5
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 3,000,000,000 และมากกว่า
เงินฝากออมทรัพย์
6
ออมทรัพย์ (สำหรับ การบริหารเงินสด) วงเงิน 500,000,000 - 999,999,999
เงินฝากออมทรัพย์
7
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน
เงินฝากประจำ
8
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน
เงินฝากประจำ
9
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ - 1 เดือน
เงินฝากประจำ
10
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
11
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 1 เดือน - 2 เดือน
เงินฝากประจำ
12
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 12 เดือน - 24 เดือน
เงินฝากประจำ
13
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 2 เดือน - 3 เดือน
เงินฝากประจำ
14
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 24 เดือน - 36 เดือน
เงินฝากประจำ
15
เงินฝากประจำ (สำหรับ การบริหารเงินสด) มากกว่า 36 เดือน - 48 เดือน
เงินฝากประจำ
16
เงินฝากฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
17
เงินฝากฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
18
เงินฝากฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ