ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่

1 อาคาร Q-House Lumpini ชั้น 25 ยูนิต 2501-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
กระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
ฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
4
ฝากประจำ 1 อาทิตย์
เงินฝากประจำ
5
ฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
6
ฝากประจำ 2 เดือน
เงินฝากประจำ
7
ฝากประจำ 2 อาทิตย์
เงินฝากประจำ
8
ฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
9
ฝากประจำ 3 อาทิตย์
เงินฝากประจำ
10
ฝากประจำ 4เดือน
เงินฝากประจำ
11
ฝากประจำ 5 เดือน
เงินฝากประจำ
12
ฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ