ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

36/12 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
บัญชีเงินฝากประจำ 1 เดือนไม่ถึง 3 เดือน
เงินฝากประจำ
4
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือนไม่ถึง 24 เดือน
เงินฝากประจำ
5
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนไม่ถึง 36 เดือน
เงินฝากประจำ
6
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือนไม่ถึง 6 เดือน
เงินฝากประจำ
7
บัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือนขึ้นไป
เงินฝากประจำ
8
บัญชีเงินฝากประจำ 5-29 วัน
เงินฝากประจำ
9
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนไม่ถึง 12 เดือน
เงินฝากประจำ
10
บัญชีเงินฝากประจำ 7-14 วัน
เงินฝากประจำ