ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากกระแสรายวัน Current Plus
เงินฝากกระแสรายวัน
2
เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป
เงินฝากกระแสรายวัน
3
เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
เงินฝากกระแสรายวัน
4
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Dime! save
เงินฝากออมทรัพย์
5
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Phatra Smart Settlement
เงินฝากออมทรัพย์
6
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings plus
เงินฝากออมทรัพย์
7
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy
เงินฝากออมทรัพย์
8
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus
เงินฝากออมทรัพย์
9
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth
เงินฝากออมทรัพย์
10
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings
เงินฝากออมทรัพย์
11
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving
เงินฝากออมทรัพย์
12
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ KPP Basic Banking Account
เงินฝากออมทรัพย์
13
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
14
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 14 เดือน
เงินฝากประจำ
15
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 17 เดือน
เงินฝากประจำ
16
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 18 เดือน
เงินฝากประจำ
17
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากประจำ
18
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
19
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 36 เดือน
เงินฝากประจำ
20
เงินฝากประจำเงินฝากประจำ 48 เดือน
เงินฝากประจำ