ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

ชั้น L,11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque)
เงินฝากกระแสรายวัน
3
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
เงินฝากออมทรัพย์
4
บัญชีออมทรัพย์ Online Deposit
เงินฝากออมทรัพย์
5
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
เงินฝากออมทรัพย์
6
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ (Gold Savings)
เงินฝากออมทรัพย์
7
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ (Hi-Speed Savings)
เงินฝากออมทรัพย์
8
บัญชีประจำ Online Deposit 12 เดือน
เงินฝากประจำ
9
บัญชีประจำ Online Deposit 18 เดือน
เงินฝากประจำ
10
บัญชีประจำ Online Deposit 24 เดือน
เงินฝากประจำ
11
บัญชีประจำ Online Deposit 3 เดือน
เงินฝากประจำ
12
บัญชีประจำ Online Deposit 36 เดือน
เงินฝากประจำ
13
บัญชีประจำ Online Deposit 48 เดือน
เงินฝากประจำ
14
บัญชีประจำ Online Deposit 6 เดือน
เงินฝากประจำ
15
บัญชีประจำปลอดภาษี 24 เดือน
เงินฝากประจำ
16
บัญชีประจำปลอดภาษี 36 เดือน
เงินฝากประจำ
17
บัญชีฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน
เงินฝากประจำ
18
บัญชีฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก 18 เดือน
เงินฝากประจำ
19
บัญชีฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก 24 เดือน
เงินฝากประจำ
20
บัญชีฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน
เงินฝากประจำ