ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่

อาคาร เอชเอสบีซี, เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขต บางรัก, กรุงเทพ 10500
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 1 (ยอดเงินตั้งแต่ 0-99,999,999)
เงินฝากออมทรัพย์
4
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 2 (ยอดเงินตั้งแต่ 100,000,000-499,999,999)
เงินฝากออมทรัพย์
5
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 3 (ยอดเงินตั้งแต่ 500,000,000-999,999,999)
เงินฝากออมทรัพย์
6
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 4 (ยอดเงินตั้งแต่ 1,000,000,000 และมากกว่า)
เงินฝากออมทรัพย์
7
บัญชีเงินฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
8
บัญชีเงินฝากประจำ 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
9
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
10
บัญชีเงินฝากประจำ 2 เดือน
เงินฝากประจำ
11
บัญชีเงินฝากประจำ 2 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
12
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากประจำ
13
บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
14
บัญชีเงินฝากประจำ 3 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
15
บัญชีเงินฝากประจำ 36 เดือน
เงินฝากประจำ
16
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ