ธนาคารซิตี้แบงก์

ที่อยู่

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
#
ลำดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1
บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน
2
บัญชีออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
3
บัญชีฝากประจำ 1 เดือน
เงินฝากประจำ
4
บัญชีฝากประจำ 1 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
5
บัญชีฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากประจำ
6
บัญชีฝากประจำ 18 เดือน
เงินฝากประจำ
7
บัญชีฝากประจำ 2 เดือน
เงินฝากประจำ
8
บัญชีฝากประจำ 2 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
9
บัญชีฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากประจำ
10
บัญชีฝากประจำ 3 เดือน
เงินฝากประจำ
11
บัญชีฝากประจำ 3 สัปดาห์
เงินฝากประจำ
12
บัญชีฝากประจำ 36 เดือน
เงินฝากประจำ
13
บัญชีฝากประจำ 48 เดือน
เงินฝากประจำ
14
บัญชีฝากประจำ 6 เดือน
เงินฝากประจำ
15
บัญชีฝากประจำ 60 เดือน
เงินฝากประจำ
16
บัญชีฝากประจำ 9 เดือน
เงินฝากประจำ