สถาบันคุ้มครองเงินฝากให้การต้อนรับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารสถาบันคุ้มครองเงินฝากให้การต้อนรับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ได้แก่ Mr. David S. Hoelscher, Independent Financial Sector Consultant และ Mr. Jan Nolte, Senior Financial Sector Expert เดินทางมาประชุมหารือร่วมกันกับสถาบัน และหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงินของประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เกี่ยวกับการประเมินแนวทางและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน การจ่ายเงินให้ผู้ฝากและชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และกรอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน (Financial Safety Net)


ปรับปรุงล่าสุด 25 มิ.ย. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก