ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสแกน QR Code หรือกดลิงค์ >>https://itas.nacc.go.th/go/eit/4wlk35 เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปรับปรุงล่าสุด 1 เม.ย. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก