สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยอำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก เป็นตัวแทนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และงานเปิดอาคารใหม่ 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ชั้น 21 อาหาร 150 ปี กระทรวงการคลัง


ปรับปรุงล่าสุด 5 เม.ย. 2567

สงวนสิทธิ์โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก