สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

  อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์
ชั้น 25-27 เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


  Phone: 1158

  Fax: 02-315 9250

  Email: info@dpa.or.th


ช่องทางและวิธีการสอบถามข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก DPA Contact Center บริการตอบคำถาม ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก รวมถึงรับข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้