สถาบันคุ้มครองเงินฝากคืออะไร?

วีดีโอความรู้เกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก