Showing 1-4 of 4 items.
ตำแหน่งงานวันที่ประกาศ
ประกาศเรื่องผ่อนผันคุณสมบัติด้านคะแนนสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัคร เป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ผ่อนผันขยายระยะเวลาการมีผลของคะแนนสอบ TOEIC เป็นตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

30 ก.ค. 2564
ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องขยายเวลารับสมัครงาน (ฉบับที่ 2) และคุณสมบัติผู้สมัครงาน

ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องขยายเวลารับสมัครงาน (ฉบับที่ 2) เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นเอกสารการสมัครได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

30 มิ.ย. 2564
ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องขยายเวลารับสมัครงาน และคุณสมบัติผู้สมัครงาน

กำหนดการรับสมัครสำหรับรอบขยายระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

14 พ.ค. 2564
Download ใบสมัครงาน2 ก.พ. 2562