Showing 1-2 of 2 items.
ตำแหน่งงานวันที่ประกาศ
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2566

9 มี.ค. 2566
Download ใบสมัครงาน15 มิ.ย. 2565