• 4 ธ.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมสาธารณกุศลน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม...

 • 2 พ.ย. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดงานเสวนาวิชาการเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นการคุ้มครองเงินฝากของประเทศ...

 • 1 พ.ย. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี...

 • 30 ต.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566

 • 18 ต.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62

 • 16 ต.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบคุ้มครองเงินฝาก ต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือระหว่...

 • 9 ต.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี

 • 6 ต.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี

 • 29 ก.ย. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้าร่วมประชุมสัมมนา IADI 22nd Annual General Meeting and Conference ณ ประเ...

 • 1 ก.ย. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 108

 • 24 ส.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

 • 22 ส.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรม DPA Board Game Tournament ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • 21 ส.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพ...

 • 10 ส.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ...

 • 9 ส.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่