• 24 มิ.ย. 2565 การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประเทศไทย และ สำนักงานปกป้องเงินฝาก สาธ...

 • 16 มิ.ย. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมสรรพากร

 • 6 มิ.ย. 2565 ก.ล.ต. ผนึก สคฝ. ร่วมลงนาม MoU ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากและการเงิน การลงท...

 • 3 มิ.ย. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...

 • 23 พ.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี

 • 19 พ.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิยุวพัฒน์

 • 4 พ.ค. 2565 สคฝ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใอกาสวันฉัตรมงคล

 • 7 เม.ย. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 147 ปี

 • 22 มี.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รุกต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมคุ้มครองผู้ฝากเงิน “DPA พร้อม” พร้อมคุ้มครอง ...

 • 18 มี.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • 3 มี.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากและกรมบังคับคดี ร่วมลงนามในพิธีปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือด้านการวางทรัพย์

 • 15 ก.พ. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เข้าเยี่ยมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาศสวัสดีปีใหม่

 • 10 ก.พ. 2565 10 ก.พ. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เข้าเยี่ยมพบผู้ว่าราชการขอนแก่น

 • 2 ก.พ. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้าพบ ผอ.สศค. เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

 • 23 พ.ย. 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับรางวัล Best Innovative Financial Service Award 2021