• 8 ส.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพ...

 • 5 ส.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรม DPA Road Show ณ บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ และบริษัท พานา...

 • 4 ส.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรม DPA Road Show ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 • 3 ส.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

 • 3 ส.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน หลังจบโควิด...ไปต่อยัง...

 • 27 ก.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิระจกเงา

 • 22 ก.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพ...

 • 21 ก.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพล...

 • 15 ก.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพ...

 • 12 ก.ค. 2565 สคฝ. จัดอบรมการอ่านหนังสือเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับผู้พิการทา...

 • 24 มิ.ย. 2565 การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประเทศไทย และ สำนักงานปกป้องเงินฝาก สาธ...

 • 16 มิ.ย. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมสรรพากร

 • 6 มิ.ย. 2565 ก.ล.ต. ผนึก สคฝ. ร่วมลงนาม MoU ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากและการเงิน การลงท...

 • 3 มิ.ย. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...

 • 23 พ.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี