• 23 พ.ย. 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับรางวัล Best Innovative Financial Service Award 2021

 • 18 พ.ย. 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝากให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

 • 25 พ.ค. 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร...

 • 16 ต.ค. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • 7 ต.ค. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง

 • 24 ก.ย. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 67 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • 22 ก.ย. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 18 ปี

 • 2 ก.ย. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 105 ปี

 • 11 ส.ค. 2563 สคฝ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • 22 ก.ค. 2563 สคฝ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเก...

 • 2 มิ.ย. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 • 10 มี.ค. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020”

 • 17 ก.พ. 2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี

 • 13 ธ.ค. 2562 การจัดประชุมหารือเรื่อง Insolvency Investigation ณ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 • 22 พ.ย. 2562 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนกรมบังคับคดี ครบรอบ 45 ปี