• 9 มี.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับเกียรติเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝาก มหาว...

 • 8 มี.ค. 2566 สคฝ. ผนึก กอช. และ กยศ. ร่วมลงนาม MOU

 • 8 ก.พ. 2566 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2566...

 • 19 ม.ค. 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดงานแถลงข่าวเปิดแผนโรดแมพ 5 ปี (2566-2570)

 • 21 ธ.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

 • 9 ธ.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย

 • 9 ธ.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • 8 ธ.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

 • 28 พ.ย. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 48 ปี

 • 23 ต.ค. 2565 สคฝ. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2...

 • 18 ต.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 61 ปี

 • 11 ต.ค. 2565 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...

 • 7 ต.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 20 ปี

 • 7 ต.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี

 • 8 ส.ค. 2565 สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพ...