แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 107 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566--27 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 (Data Center DC2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ก.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาคู่มือสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการ IBM Aspera ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 ก.ย. 2566
จ้างจัดทำของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 ก.ย. 2566
จ้างพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลเงินฝาก โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อบริการระบบ e-Mail and Office Cloud Service (Office365) และบริการเสริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง4 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการ IBM Aspera ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง1 ก.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาคู่มือสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง31 ส.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566--28 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างระบบงานด้านการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28 ส.ค. 2566
จ้างระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการ IBM Aspara ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน23 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน23 ส.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกรกฎาคม 2566 (จำนวน 11 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา21 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง18 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อบริการระบบ e-Mail and Office Cloud Service (Office365) และบริการเสริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง17 ส.ค. 2566