แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 104 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน29 ก.ย. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกรกฎาคม 2566 (จำนวน 11 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา21 ส.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2566 (จำนวน 6 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา26 ต.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2566 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา23 พ.ย. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤษภาคม 2566 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา20 มิ.ย. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนมิถุนายน 2566 (จำนวน 11 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา26 ก.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2566 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา28 ก.ย. 2566
จ้าง การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง3 ก.ค. 2566
จ้าง การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5 ก.ค. 2566
จ้างการจัดทำ Social Media Monitoring (Social Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 ก.ค. 2566
จ้างการจัดทำ Social Media Monitoring (Social Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ค. 2566
จ้างการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง10 ต.ค. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 มิ.ย. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 มิ.ย. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 มิ.ย. 2566
จ้างจัดการสัมมนาแผนงานประจำปี 2566 ของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 ก.ย. 2566
จ้างจัดทำของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ต.ค. 2566