แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 104 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 มิ.ย. 2566
จ้างระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 มิ.ย. 2566
จ้างผลิต Podcast โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 มิ.ย. 2566
จ้างผลิต Podcast โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 มิ.ย. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 มิ.ย. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง16 มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20 มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20 มิ.ย. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤษภาคม 2566 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา20 มิ.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง21 มิ.ย. 2566
จ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 (Data Center DC2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง22 มิ.ย. 2566
จ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 (Data Center DC2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 มิ.ย. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 มิ.ย. 2566
จ้างระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันและสถาบันการเงิน (EFMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง27 มิ.ย. 2566