แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 95 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงานสัญญาจ้างเหมา (Outsource) จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 ก.พ. 2566
จ้างจัดหาบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการเปลี่ยนจอ Monitor พร้อมลิฟต์ยกจอมอนิเตอร์ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง23 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง18 ม.ค. 2566
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17 ม.ค. 2566
จ้างจัดหาบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 ม.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนธันวาคม 2565 (จำนวน 11 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา16 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง13 ม.ค. 2566
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ม.ค. 2566
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 ม.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 ม.ค. 2566
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง6 ม.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ม.ค. 2566
จ้างบริการตัดข่าวหนังสือพิมพ์และโปรแกรม InfoQuest โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 ธ.ค. 2565
จ้างจัดจ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Performance Audit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน27 ธ.ค. 2565
จ้างจัดจ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง23 ธ.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา20 ธ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการข้อมูลข่าวสารการเงินและการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ธ.ค. 2565
จ้างผลิตกระเป๋าผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง19 ธ.ค. 2565