แสดง 21 ถึง 40 จากจำนวน 95 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงินและงานพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 มี.ค. 2566
จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet Sim Card) สำหรับอนุกรรมการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Privileged Access Control) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง10 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการ Performance Monitoring - Server และ Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง10 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Advertising Agency) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง10 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง7 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 (Data Center DC2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 7 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ VDI และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง3 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง27 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงานสัญญาจ้างเหมา (Outsource) จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22 ก.พ. 2566
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2565 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ก.พ. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนมกราคม 2566 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา20 ก.พ. 2566
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2565 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง15 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการเปลี่ยนจอ Monitor พร้อมลิฟต์ยกจอมอนิเตอร์ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ก.พ. 2566