แสดง 101 ถึง 104 จากจำนวน 104 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มิ.ย. 2566
จ้างระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 มิ.ย. 2566