แสดง 61 ถึง 80 จากจำนวน 111 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง16 มิ.ย. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 มิ.ย. 2566
จ้างการสร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 มิ.ย. 2566
จ้างผลิต Podcast โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 มิ.ย. 2566
จ้างระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 มิ.ย. 2566
จ้างผลิต Podcast โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 มิ.ย. 2566
จ้างระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 มิ.ย. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566--30 พ.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนเมษายน 2566 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา29 พ.ค. 2566
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพนักงาน (User Certificate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26 พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง23 พ.ค. 2566
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Advertising Agency) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง18 พ.ค. 2566
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพนักงาน (User Certificate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง15 พ.ค. 2566