แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 82 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างลงสื่อสิ่งพิมพ์ในวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 พ.ย. 2566
จ้างระบบบริหารจัดการ ISO Document โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง10 พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง8 พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง2 พ.ย. 2566
จ้างจัดการสัมมนาแผนงานประจำปี 2566 ของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26 ต.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2566 (จำนวน 6 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา26 ต.ค. 2566
สรุปผลการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2566-จำหน่ายทรัพย์สิน25 ต.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2566--25 ต.ค. 2566
จ้างบริการ Internet SIM โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ต.ค. 2566
จ้างบริการ Internet SIM โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง10 ต.ค. 2566
จ้างการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง10 ต.ค. 2566
จ้างจัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนฟิลเตอร์และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FP-J80TA จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก9 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ต.ค. 2566
จ้างบริการ Internet Sim โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ต.ค. 2566
จ้างจัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนฟิลเตอร์และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FP-J80TA จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ต.ค. 2566
จ้างจัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนฟิลเตอร์และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FP-J80TA จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง3 ต.ค. 2566