แสดง 21 ถึง 40 จากจำนวน 104 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบริการ Internet Sim โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ต.ค. 2566
จ้างจัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนฟิลเตอร์และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FP-J80TA จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก9 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ต.ค. 2566
จ้างจัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนฟิลเตอร์และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FP-J80TA จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ต.ค. 2566
จ้างจัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนฟิลเตอร์และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FP-J80TA จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง3 ต.ค. 2566
จ้างบริการ Internet Sim โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง2 ต.ค. 2566
จ้างจัดทำของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ต.ค. 2566
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน29 ก.ย. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2566 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา28 ก.ย. 2566
จ้างจัดทำปฏิทิน และของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 ก.ย. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566--27 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 (Data Center DC2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ก.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาคู่มือสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการ IBM Aspera ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 ก.ย. 2566
จ้างจัดทำของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 ก.ย. 2566
จ้างพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลเงินฝาก โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อบริการระบบ e-Mail and Office Cloud Service (Office365) และบริการเสริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 ก.ย. 2566