แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน--14 ก.พ. 2554
โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมความปลอดภัย--1 มี.ค. 2554
เรื่อง สอบราคาจ้างสำรวจการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมผู้ฝากเงิน--1 มี.ค. 2554
สอบราคาจ้างตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมความปลอดภัย --28 มี.ค. 2554
สอบราคาจ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์ --10 พ.ค. 2554
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2553 และแผ่นซีดีรายงานประจำปี 2553 --10 พ.ค. 2554
เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันรับเอกสารสอบราคา ยื่นซองเสนอราคา และเปิดซองเสนอราคา การสอบราคาซื้ออุปกรณ์พกพาสารสนเทศจำพวก Tablet พร้อมอุปกรณ์เสริม--24 มิ.ย. 2554
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์พกพาสารสนเทศจำพวก Tablet พร้อมอุปกรณ์เสริม--24 มิ.ย. 2554
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ Active Directory Domain Services--15 ส.ค. 2554
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระเบียงอาคารสำนักงาน--7 ก.ย. 2554
สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบสำรองข้อมูล--9 ก.ย. 2554
สอบราคาซื้อเวลาออกอากาศสื่อวิทยุและเผยแพร่สปอตวิทยุ--30 ก.ย. 2554
สอบราคาจ้างเหมางานบริการ--8 ธ.ค. 2554
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ--27 ธ.ค. 2554
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ --28 ธ.ค. 2554
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์--5 ม.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์--19 ม.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์ 23/02/2555--23 ก.พ. 2555
ร่าง แบบข้อเสนอคุณสมบัติ และข้อกำหนดอื่นๆ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (27/02/2555)--27 ก.พ. 2555
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (12/03/2555)--12 มี.ค. 2555