แสดง 161 ถึง 180 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบัน (10/03/2558)--10 มี.ค. 2558
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารสอบราคา การนำเสนอรูปแบบผลงาน การยื่นและเปิดซองเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2557 (10/03/2558)--10 มี.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาจ้างออกแบบตกแต่งบูธและกิจกรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 15 (12/03/2558)--12 มี.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (13/03/2558)--13 มี.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) (23/03/2558)--23 มี.ค. 2558
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (31/03/2558)--31 มี.ค. 2558
ประกวดราคาโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองเงินฝาก (01/04/2558)--1 เม.ย. 2558
ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (03/04/2558)--3 เม.ย. 2558
ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้วตามสภาพ (10/04/2558)--10 เม.ย. 2558
ประกาศการขายทอดตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้ว (10/04/2558)--10 เม.ย. 2558
แจ้งผลสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2557 (16/04/2558)--16 เม.ย. 2558
[ราคากลาง] โครงการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน (20/04/2558)--20 เม.ย. 2558
สรุปผลการขายทอดตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้ว (28/04/2558)--28 เม.ย. 2558
สรุปผลการขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้วตามสภาพ (29/04/2558)--29 เม.ย. 2558
ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ทำการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (30/04/2558)--30 เม.ย. 2558
สอบราคาโครงการจัดหารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน / ตู้นั่งสี่ตอน จำนวน 1 คัน (30/04/2558)--30 เม.ย. 2558
แจ้งผลสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบัน (07/05/2558)--7 พ.ค. 2558
การยกเลิกประกวดราคาโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองเงินฝาก (13/05/2558) --13 พ.ค. 2558
ยกเลิกการสอบราคาโครงการจัดหารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน / ตู้นั่งสี่ตอน จำนวน 1 คัน (15/05/2558) --15 พ.ค. 2558
แจ้งผลการประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร--18 พ.ค. 2558