แสดง 161 ถึง 180 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน เมษายน 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน มีนาคม 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน มกราคม 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะกราฟวงกลม-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2566-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 เม.ย. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.พ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566--30 พ.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงลักษณะกราฟวงกลม-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.พ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงลักษณะกราฟวงกลม-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ต.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มิ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 2564