แสดง 141 ถึง 160 จากจำนวน 1554 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างบริการทำ Data Masking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/08/2561)--28 ส.ค. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างบริหารโครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/07/2561)--31 ก.ค. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกาศประกวดราคาเช่าบริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่าย สื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/06/2561)--6 มิ.ย. 2561
[ประกาศยกเลิก] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/07/2561) --3 ก.ค. 2561
[ประกาศยกเลิก] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (22/08/2561)--22 ส.ค. 2561
[ประกาศราคากลาง] โครงการจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบลงทุน (05/01/2561)--5 ม.ค. 2561
[ราคากลาง] โครงการจัดหาพนักงาน Outsource ด้านงานบริการทั่วไป งานสำนักงานและงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (01/09/2557) --1 ก.ย. 2557
[ราคากลาง] การจัดซื้อรถยนต์รับรองแขกของสถาบัน (13/12/2556) --13 ธ.ค. 2556
[ราคากลาง] การจัดหาบริการโครงการจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบ e-office (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ (25/09/2556)--25 ก.ย. 2556
[ราคากลาง] การจัดหาบริการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตด้วยสายสัญญาณความเร็วสูง (15/10/2556) --15 ต.ค. 2556
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบงานด้านการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบช่วยทำงานระยะไกล (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชี (MAC 5) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบลงทุน (Bonanza) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาสำรองข้อมูล (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Network Switch) (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านเครื่อข่าย (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557
[ราคากลาง] การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟ (8/01/2557) --8 ม.ค. 2557