แสดง 141 ถึง 160 จากจำนวน 1559 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางเครือข่าย (22/12/2557) --22 ธ.ค. 2557
แจ้งผลประกวดราคา โครงการงานจ้างเหมาบริการสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (30/12/2557)--30 ธ.ค. 2557
[ราคากลาง] โครงการงานบำรุงรักษาระบบลงทุน (07/01/2558)--7 ม.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางเครือข่าย (log file) (09/01/2558)--9 ม.ค. 2558
(ร่าง) แบบข้อเสนอคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (13/01/2558)--13 ม.ค. 2558
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (13/01/2558)--13 ม.ค. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (15/01/2558)--14 ม.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน (14/01/2558)--14 ม.ค. 2558
สอบราคาโครงการจัดทำกิจกรรมงานแถลงข่าวและงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (16/01/2558)--16 ม.ค. 2558
ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (26/01/2557)--26 ม.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาโครงการจัดทำกิจกรรมงานแถลงข่าวและงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (27/01/2558)--27 ม.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (30/01/2558)--30 ม.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (10/02/2558)--10 ก.พ. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการตัดเย็บเสื้อสูทของบุคลากรของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (13/02/2558)--13 ก.พ. 2558
[ราคากลาง] โครงการจ้างผู้ออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สถานที่ทำการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (13/02/2558)--13 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) (18/02/2558)--18 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างออกแบบตกแต่งบูธและกิจกรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 15 (24/02/2558)--24 ก.พ. 2558
สอบราคาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (25/02/2558)--24 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2557 (02/03/2558)--2 มี.ค. 2558
การยกเลิกสอบราคาสอบโครงการจัดหาผู้ให้บริการตัดเย็บเสื้อสูทของบุคลากรของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก [09/03/58]--9 มี.ค. 2558