แสดง 141 ถึง 160 จากจำนวน 1559 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2565
จ้างผู้ให้บริการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ก.ย. 2565
จ้างSocial Media Influencer Salmon Lab ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง2 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรองค์กร ERP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกรกฎาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา30 ส.ค. 2565
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2565 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน30 ส.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง18 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ส.ค. 2565
จ้างพัฒนาการเชื่อมต่อระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เข้ากับโปรแกรมตอบกลับข้อความตัวอักษรอัตโนมัติ (Chatbot) แบบ Whole Data และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ส.ค. 2565
จ้างพัฒนาการเชื่อมต่อโปรแกรมตอบกลับข้อความตัวอักษรอัตโนมัติ (Chatbot) เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) แบบ Whole Data และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ส.ค. 2565
จ้างพัฒนาการเชื่อมต่อโปรแกรมตอบกลับข้อความตัวอักษรอัตโนมัติ (Chatbot) เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) แบบ Whole Data และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง15 ส.ค. 2565
จ้างผลิตและเผยแพร่รายการรูปแบบ Podcast บนช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรองค์กร ERP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง9 ส.ค. 2565
จ้างผลิตและเผยแพร่รายการรูปแบบ Podcast บนช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง4 ส.ค. 2565