แสดง 121 ถึง 140 จากจำนวน 1554 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายช่วยทำงานระยะไกล (22/08/2560)--22 ส.ค. 2560
สอบราคาโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 20KVA จำนวน 2 ชุด ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (02/07/2558)--2 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (privilege access control) (8/11/2560)--8 พ.ย. 2560
สอบราคาโครงการจัดหารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (01/08/2557) --1 ส.ค. 2557
สอบราคาโครงการจัดหารถยนต์ส่วนกลาง (19/06/2557)--19 มิ.ย. 2557
สอบราคาโครงการจัดหารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน / ตู้นั่งสี่ตอน จำนวน 1 คัน (30/04/2558)--30 เม.ย. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการสายเชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูง MPLS --17 มิ.ย. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย [25/04/2559]--25 เม.ย. 2559
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ (26/01/2560)--25 ม.ค. 2560
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์ของสถาบัน ณ อาคารเอสเจ อินฟินิท วันบิสซิเนสคอมเพล็กซ์ (09/02/2561)--9 ก.พ. 2561
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (23/03/2560)--23 มี.ค. 2560
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (22/08/2560)--22 ส.ค. 2560
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (15/01/2558)--14 ม.ค. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (28/08/2557) --28 ส.ค. 2557
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการตัดเย็บเสื้อสูทของบุคลากรของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (13/02/2558)--13 ก.พ. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางเครือข่าย (22/12/2557) --22 ธ.ค. 2557
สอบราคาโครงการจัดหาผู้รับจ้างผลิตสื่อวีดีโอ แอนิเมชั่น และออกแบบมาสคอต (19/08/2559)--19 ส.ค. 2559
สอบราคาโครงการจัดหาผู้รับจ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (VDO Corporate) (13/09/2559)--13 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น (07/12/2560)--7 ธ.ค. 2560
สอบราคาโครงการจัดหาโทรทัศน์(LED) TV พร้อมอุปกรณ์และบริการติดตั้ง (18/08/2560)--18 ส.ค. 2560