แสดง 121 ถึง 140 จากจำนวน 1239 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS-TFRS9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 21 พ.ค. 2564
จ้างตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (End to End Process) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน19 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง18 พ.ค. 2564
จ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS))-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พ.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา14 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการจัดทำความเสี่ยงองค์กรระดับ Operation Risk ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Facial Recognition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 พ.ค. 2564
จ้างระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Facial Recognition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 พ.ค. 2564
จ้างพัฒนาระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก11 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 พ.ค. 2564
จ้างพัฒนาระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 พ.ค. 2564
จ้างระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง30 เม.ย. 2564