แสดง 101 ถึง 120 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (28/05/2557)--28 พ.ค. 2557
ประกวดราคาจัดจ้างทำแผนกลยุทธ์และคู่มือสื่อสารกรณีเกิดวิกฤต (Crisis Communication Plan) (11/06/2557)--11 มิ.ย. 2557
แจ้งผลสอบราคาจ้างทำแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Incident Response Plan) (16/06/2557)--16 มิ.ย. 2557
[ราคากลาง] ซ่อมระบบควบคุมระบบเสียงห้องประชุมจอมพล (16/06/2557) --16 มิ.ย. 2557
สอบราคาโครงการจัดหารถยนต์ส่วนกลาง (19/06/2557)--19 มิ.ย. 2557
ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระเบียงอาคารสำนักงาน (19/06/2557)--19 มิ.ย. 2557
ร่างแบบข้อเสนอคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ โครงการจัดจ้างผู้ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (20/06/2557)--20 มิ.ย. 2557
[ราคากลาง] โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด (23/06/2557) --24 มิ.ย. 2557
[ราคากลาง] การจ้างจัดศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์และประเมินผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard (27/06/2557) --27 มิ.ย. 2557
ประกวดราคาโครงการจัดหาชุดหน่วยความจำสำรอง (Disk) สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (SAN Storage) (03/07/2557)--3 ก.ค. 2557
แจ้งผลประกวดราคา จัดจ้างทำแผนกลยุทธ์และคู่มือสื่อสารกรณีเกิดวิกฤต (Crisis Communication Plan) (08/07/2557) --8 ก.ค. 2557
ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน (09/07/2557) --9 ก.ค. 2557
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างผู้ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (17/07/2557)--17 ก.ค. 2557
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (21/07/2557)--21 ก.ค. 2557
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระเบียงอาคารสำนักงาน (21/07/2557) --21 ก.ค. 2557
สอบราคา โครงการจัดหาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบจัดการฐานข้อมูลพนักงาน ระบบการลา ระบบบันทึกเวลา) พร้อมเครื่องบันทึกเวลา (22/07/2557) --22 ก.ค. 2557
สอบราคา โครงการจัดหาพนักงาน Outsource จำนวน 3 ตำแหน่ง (25/07/2557)--25 ก.ค. 2557
แจ้งผลประกวดราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน (29/07/2557)--29 ก.ค. 2557
แจ้งผลประกวดราคา โครงการจัดหาชุดหน่วยความจำสำรอง (Disk) สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (SAN Storage) (29/07/2557) --30 ก.ค. 2557
สอบราคาโครงการจัดหารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (01/08/2557) --1 ส.ค. 2557