แสดง 101 ถึง 120 จากจำนวน 1559 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างผลิตปฏิทินประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3 พ.ย. 2565
จ้างผลิตไดอารี่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 พ.ย. 2565
จ้างผลิตปฏิทินจีนแบบแขวน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 พ.ย. 2565
จ้างผลิตปฏิทินประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง31 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง31 ต.ค. 2565
จ้างผลิตปฏิทินจีนแบบแขวน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง31 ต.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ต.ค. 2565
จ้างผลิตไดอารี่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง27 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 27 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Performance Audit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน26 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 25 ต.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2565 (จำนวน 6 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา19 ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 ต.ค. 2565
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 ต.ค. 2565
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10 ต.ค. 2565
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ต.ค. 2565
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง4 ต.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ต.ค. 2565
จ้างประชาสัมพันธ์รูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 ก.ย. 2565