แสดง 81 ถึง 100 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง--28 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/09/2561)--17 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/2561)--28 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการทำ Data Masking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--25 ต.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง--9 ต.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/2561)--25 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง (MPLS) (20/07/2561)--20 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/2561) --12 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผลิตของชำร่วยครบรอบ 10 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/2561)--28 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ให้บริการประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2561) --12 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สำหรับงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/08/2561)--24 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ และให้บริการตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/07/2561)--24 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และระบบคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง--21 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมางานบริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2561)--18 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง BOT-EFS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/05/2561)--28 พ.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/06/2561) --18 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2561)--12 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/08/2561) --21 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/08/2561)--30 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างบริการระบบ e- mail และ Office Cloud Service (Office 365) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/07/2561)--31 ก.ค. 2561