แสดง 81 ถึง 100 จากจำนวน 1473 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลทางระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ก.ค. 2565
จ้างบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลทางระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 ก.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ค. 2565
จัดงานสัมมนาและอบรมความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก และความรู้ทางการเงิน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง19 ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ก.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนมิถุนายน 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา12 ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประชุมออนไลน์แบบ Private (CMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ก.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง4 ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประมวลผลข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ก.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤษภาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา29 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง DC1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประชุมออนไลน์แบบ Private (CMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง29 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง28 มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 มิ.ย. 2565