แสดง 61 ถึง 80 จากจำนวน 1554 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างทำแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Incident Response Plan) (21/05/2557)--21 พ.ค. 2557
สอบราคาจ้างทำปฏิทินปีใหม่และไดอารี่ประจำปี 2561 (17/08/2560)--17 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (01/04/2557)--1 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างทำคู่มือกู้คืนระบบสารสนเทศ (DRP) (26/03/2555)--26 มี.ค. 2555
สอบราคาจ้างตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความปลอดภัยสารสนเทศ ระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (05/06/2555)--5 มิ.ย. 2555
สอบราคาจ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองเงินฝาก (17/10/2555) --17 ต.ค. 2555
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (16/02/2561)--16 ก.พ. 2561
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 (16/02/2561)--16 ก.พ. 2561
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2557 (02/03/2558)--2 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556 (18/04/2557)--18 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2555 และแผ่นซีดีรายงานประจำปี 2555 (25/04/2556)--25 เม.ย. 2556
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2555 และแผ่นซีดีรายงานประจำปี 2555 (08/05/2556)--8 พ.ค. 2556
สอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2553 และแผ่นซีดีรายงานประจำปี 2553 --10 พ.ค. 2554
สอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่ปี 2557 (11/10/2556)--11 ต.ค. 2556
สอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่ (18/07/2555) --18 ก.ค. 2555
สอบราคาจ้างจัดทารายงานประจำปี 2554 และแผ่นซีดีรายงานประจำปี 2554 (12/03/2555)--12 มี.ค. 2555
สอบราคาจ้างงานบริการด้านการเงินและการบัญชี (10/01/2556)--10 ม.ค. 2556
สอบราคาจ้างงานบริการ (18/12/2555)--18 ธ.ค. 2555
สอบราคาจัดหาอุปกรณ์พกพาสารสนเทศ (Tablet) พร้อมอุปกรณ์เสริม (13/12/59)--13 ธ.ค. 2559
สอบราคาจัดหาอุปกรณ์พกพาสารสนเทศ (Tablet) พร้อมอุปกรณ์เสริม (07/12/2560)--7 ธ.ค. 2560