แสดง 61 ถึง 80 จากจำนวน 1559 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง6 ม.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 ม.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ม.ค. 2566
บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2566-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ม.ค. 2566
บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ประจำปี 2566-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ม.ค. 2566
บริการเปลี่ยนจอ Monitor พร้อมลิฟต์ยกจอมอนิเตอร์ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 27-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ม.ค. 2566
รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 มกราคม 2566)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ม.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4 มกราคม 2566)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ม.ค. 2566
จ้างบริการตัดข่าวหนังสือพิมพ์และโปรแกรม InfoQuest โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 ธ.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Performance Audit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน27 ธ.ค. 2565
จ้างจัดจ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 ธ.ค. 2565
จ้างจัดจ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง23 ธ.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา20 ธ.ค. 2565
จ้างผลิตกระเป๋าผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง19 ธ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการข้อมูลข่าวสารการเงินและการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ธ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการข้อมูลข่าวสารการเงินและการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ธ.ค. 2565