แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 1239 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบและผลิตไดอารีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ต.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา15 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Performance Monitoring สำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตไดอารีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์ลงโฆษณาในวารสารการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
เช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 25 - 27 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินจีนแบบแขวน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินจีนแบบแขวน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 ต.ค. 2564
จ้างบริการระบบ Performance Monitoring สำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ต.ค. 2564
เช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 25 - 27 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ต.ค. 2564
เช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 25 - 27 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2564
ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ก.ย. 2564
ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 ก.ย. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสำนักงานและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ VDO Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 ก.ย. 2564