แสดง 21 ถึง 40 จากจำนวน 1657 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ราคากลาง] โครงการจัดหาผู้ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ (คู่มือและแผ่นพับ)--21 มิ.ย. 2559
[ราคากลาง] โครงการจัดหาผู้ให้บริการระบบสำรองข้อมูล [18/04/2559]--18 เม.ย. 2559
[ราคากลาง] โครงการจัดหาพนักงาน Outsource ด้านงานการสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง(10/09/2557) --10 ก.ย. 2557
แจ้งผลสอบราคา โครงการจัดหาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบจัดการฐานข้อมูลพนักงาน ระบบการลา ระบบบันทึกเวลา) พร้อมเครื่องบันทึกเวลา (28/08/2557) --29 ส.ค. 2557
แจ้งผลสอบราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (21/11/2560)--20 พ.ย. 2560
สอบราคาโครงการการจัดหาผู้ให้บริการออกแบบระบบเครือข่าย ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศ ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (10/07/2558)--9 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) (22/11/2560)--21 พ.ย. 2560
สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (30/10/2560)--30 ต.ค. 2560
สอบราคาจ้างตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมความปลอดภัย --28 มี.ค. 2554
(ประกาศ) ประกวดราคาจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2561) --31 ส.ค. 2561
(ประกาศราคากลาง) โครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) (22/01/2561)--22 ม.ค. 2561
(ราคากลาง) โครงการจัดหาผู้ให้บริการจัดศึกษาดูงาน สัมมนาแผนงาน และทิศทางสถาบัน (19/10/2560)--19 ต.ค. 2560
(ราคากลาง) โครงการจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน (16/10/2560)--16 ต.ค. 2560
(ร่าง) แบบข้อเสนอคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ โครงการจ้างจัดทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (07/07/2560)--7 ก.ค. 2560
(ร่าง) แบบข้อเสนอคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (13/01/2558)--13 ม.ค. 2558
(ร่าง)ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการจัดหาผู้พัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) (23/03/2559)--23 มี.ค. 2559
[ประกาศ ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการทดสอบเจาะระบบงานคอมพิวเตอร์และปิดช่องโหว่ (01/06/2561)--1 มิ.ย. 2561
[ประกาศ ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] ผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (15/05/2561)--15 พ.ค. 2561
[ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] โครงการจ้างเหมางานบริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (16/05/2561)--16 พ.ค. 2561
[ประกาศ ราคากลาง] การปรับแต่งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ของสถาบัน (28/06/2561)--28 มิ.ย. 2561