แสดง 221 ถึง 240 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
การยกเลิกประกวดราคาจัดหาระบบพร้อมอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (16/10/2558)--16 ต.ค. 2558
การยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือ ETL ระบบจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (04/02/2557)--4 ก.พ. 2557
การยกเลิกสอบราคาโครงการจัดหารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (19/08/2557) --21 ส.ค. 2557
การยกเลิกสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2555 และแผ่นซีดีรายงานประจำปี 2555 (08/05/2556)--8 พ.ค. 2556
การยกเลิกสอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (19/09/2557)--19 ก.ย. 2557
การยกเลิกสอบราคาสอบโครงการจัดหาผู้ให้บริการตัดเย็บเสื้อสูทของบุคลากรของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก [09/03/58]--9 มี.ค. 2558
ขยายการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center DC) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center DR)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ธ.ค. 2562
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา16 ส.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกรกฎาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา30 ส.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา15 ต.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2565 (จำนวน 6 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา19 ต.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (จำนวน 2 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา8 มี.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 3 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา24 มี.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2564 (จำนวน 8 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา24 พ.ย. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 พ.ย. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนธันวาคม 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 ม.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนธันวาคม 2565 (จำนวน 11 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา16 ม.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา13 ธ.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา20 ธ.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤษภาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา29 มิ.ย. 2565