แสดง 201 ถึง 220 จากจำนวน 1554 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (15/07/2559)--15 ก.ค. 2559
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (15/12/2558)--15 ธ.ค. 2558
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2564 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-ประกาศเชิญชวน31 พ.ค. 2564
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2565 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน30 ส.ค. 2565
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 2/2564 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน24 พ.ย. 2564
การขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้วตามสภาพ [10/08/2559]--10 ส.ค. 2559
การขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้วตามสภาพ [12/09/2559]--12 ก.ย. 2559
การขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของสถาบัน [14/10/2559]--14 ต.ค. 2559
การจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 เม.ย. 2563
การป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ธ.ค. 2562
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารสอบราคา การนำเสนอรูปแบบผลงาน การยื่นและเปิดซองเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2557 (10/03/2558)--10 มี.ค. 2558
การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันนำเสนอแผนการดำเนินงาน ฯ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (15/03/2555)--15 มี.ค. 2555
การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างวินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร The 4 Disciplines of Execution-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.พ. 2564
การยกเลิกการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (11/09/2556)--11 ก.ย. 2556
การยกเลิกประกวดราคาโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองเงินฝาก (13/05/2558) --13 พ.ค. 2558
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระเบียงอาคารสำนักงาน (21/07/2557) --21 ก.ค. 2557
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างผู้ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (17/07/2557)--17 ก.ค. 2557
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (13/01/2558)--13 ม.ค. 2558
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (31/03/2558)--31 มี.ค. 2558
การยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพัฒนารายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (18/04/2557)--18 เม.ย. 2557