แสดง 181 ถึง 200 จากจำนวน 1599 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
แจ้งผลการประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ทำการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (08/06/2558)--8 มิ.ย. 2558
ประกวดราคาโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์และโครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ (09/06/2558)--9 มิ.ย. 2558
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (09/06/2558)--9 มิ.ย. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการสายเชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูง MPLS --17 มิ.ย. 2558
สอบราคาโครงการการจัดหาผู้ให้บริการออกแบบระบบเครือข่าย ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศ ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ --25 มิ.ย. 2558
สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (29/06/2558) --29 มิ.ย. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 20KVA จำนวน 2 ชุด ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (02/07/2558)--2 ก.ค. 2558
ประกวดราคาโครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (03/07/2557)--3 ก.ค. 2558
ยกเลิกสอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการออกแบบระบบเครือข่าย ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศ ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (10/07/2558)--9 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการการจัดหาผู้ให้บริการออกแบบระบบเครือข่าย ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศ ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (10/07/2558)--9 ก.ค. 2558
แจ้งผลการสอบราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการสายเชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูง MPLS (บางนา – สคฝ. – ธปท.สาย 7) (13/7/2558)--13 ก.ค. 2558
แจ้งผลประกวดราคาโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์และโครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ (14/07/2558)--14 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการพัฒนาระบบช่วยทำงานระยะไกล (15/07/2558)--15 ก.ค. 2558
แจ้งผลประกวดราคาโครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ทำการใหม่ (27/07/2558)--27 ก.ค. 2558
แจ้งผลสอบราคาโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 20 KVA ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (28/07/2558)--28 ก.ค. 2558
ยกเลิกสอบราคาโครงการพัฒนาระบบช่วยทำงานระยะไกล (4/8/2558)--4 ส.ค. 2558
สอบราคาโครงการพัฒนาระบบช่วยทำงานระยะไกล (4/08/2558) --4 ส.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการวิเคราะห์ค่างานและโครงสร้างค่าตอบแทน (06/08/2558) --6 ส.ค. 2558
[ราคากลาง] โครงการจ้างบริการศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ (07/08/2558)--7 ส.ค. 2558
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (10/08/2558)--10 ส.ค. 2558