แสดง 181 ถึง 200 จากจำนวน 1554 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ส.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธ.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ม.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ม.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.พ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ย. 2564