แสดง 181 ถึง 200 จากจำนวน 1559 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ก.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤษภาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา29 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง DC1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประชุมออนไลน์แบบ Private (CMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง29 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง28 มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 มิ.ย. 2565
ปรับปรุงระบบ Data Masking-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มิ.ย. 2565
บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มิ.ย. 2565
ผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบปกปิดข้อมูล (Data Masking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 มิ.ย. 2565
ปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition)เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการ ISO Document ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 มิ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างจัดหาพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงาน และงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประมวลผลข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 มิ.ย. 2565
จ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 มิ.ย. 2565
ปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition)เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง7 มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบปกปิดข้อมูล (Data Masking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง DC1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง2 มิ.ย. 2565